гр. Враца бул. "Втори юни" №66

Изп. директор: тел.: 092/92-30-39 ; факс: 092/ 92-30-72

mbal_vratza@abv.bg